částka činí 100,-Kč/

člen.dítě 100,- Kč

zák. zástupce 100,- Kč

členský příspěvek je nutné uhradit na účet SKK 242052428/0300 ve lhůtě do 30.4.2021.

Děkujeme SKK Karviná

SEO