Ve dnech 22.-27.8.2022 se v prostorách zimního stadionu STaRS Karviná, s.r.o. uskutečnilo tradiční LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ.

Děti po prázdninové pauze vbruslily do tréninkového programu, kde si zopakovaly své jízdy, vyzkoušely své dovednosti a nastartovaly novou sezónu 2022/2023.

Děvčata si užila hodně legrace nejen na ledě, ale i na suchu. Také díky této intenzivní přípravě měla možnost stihnout se připravit na nadcházející výkonnostní testy a také na závody, které mají v této sezóně před sebou.

Děkujeme všem, kteří se na organizaci a na zdárném průběhu soustředění podíleli. Zvláštní poděkování patří Nadaci OKD, která tuto akci finančně podpořila.

SEO