ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2020/2021

částka činí 100,-Kč/ člen.dítě 100,- Kč zák. zástupce 100,- Kč členský příspěvek je nutné uhradit na účet SKK 242052428/0300 ve lhůtě do 30.4.2021. Děkujeme SKK...
SEO